اقدام پژوهی

شیوه نامه اجرایی "اقدام پژوهی سال 96" به استانها ابلاغ شد

شیوه نامه مستندسازی شده مرتبط با اقدام پژوهی سال 96 (انتخاب معلم پژوهنده)، با امضای دکتر محمدیان به مدیران کل استانها ابلاغ گردید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تاثیر «رویکرد درس پژوهی» در بهبود عملکرد دانش آموزان

چگونه توانستیم با استفاده از«رویکرد درس پژوهی» عملکرد دانش آموزان را درس ریاضی بهبود بخشیم؟