دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در در استودیو الفبا اظهار کرد: نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگران طولانی بودن تعطیلات تابستانی هستیم

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تعطیلات یک‌ماهه زمستانی مدارس، گفت: سازمان محیط زیست طرحی را از منظر«کاهش آلودگی هوا» برای ایجاد تعطیلات زمستانی آماده کرده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ستاد پیگیری استقرار پایه دوازدهم از سال آینده تشکیل می‌شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تشکیل ستادهایی برای پیگیری استقرار پایه دوازدهم و رفع کمبودهای آن خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سیستم آموزش و پرورش مبرا از دخالت در مافیای کنکور است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره موضوع کاهش ساعات درس دینی گفت: بحث کاهش ساعت درس دینی صحت ندارد و اگر مدرسه‌ای آن را کاهش دهد، تخلف کرده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مأموریت‌های مدرسه و کتاب‌های درسی باید بازنگری شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نقش بسیار مهم رسانه‌ها در دنیای امروز، خاطر نشان کرد: مأموریت‌های مدرسه و کتاب‌های درسی باید بازنگری شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

"هویت" مهم‌ترین اصل سند تحول بنیادین ‌آموزش و پرورش است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مبانی هویت در مدارس تبیین و ترویج شود گفت: "هویت" مهمترین اصل سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

برنامه استقرار کامل نظام آموزشی سال آینده کامل می شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در پایان سال تحصیلی کنونی، نظام آموزشی به صورت کامل استقرار خواهد یافت، افزود: بسیاری از کتابهای پایه یازدهم جدیدالتالیف است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«عرضه محوری» درآموزش و پرورش باید به «تقاضا محوری» تبدیل شود

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در جلسه مشترک معاونان و مدیران مناطق استان سمنان گفت: «عرضه محوری» درآموزش و پرورش باید به «تقاضا محوری» تبدیل شود.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

کوچک انگاری آموزش و پرورش، یک خطای استراتژیک از سوی مدیران کشور است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش  گفت: کوچک انگاری آموزش و پرورش، یک خطای استراتژیک از سوی مدیران کشور است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

کاهش انواع مدرسه با شیب ملایم

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این مطلب که مدارس تیز هوشان تعطیل نمی شود، افزود: تنوع مدارس با شیب ملایم کنترل و کاهش می یابد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده