نشست علمی- پژوهشی

شورای هماهنگی علمی، نشست علمی- پژوهشی برگزار می کند

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی- پژوهشی در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بررسی و آسیب شناسی نقش شوراهای مدارس در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

گروه پژوهشی مشارکت‌ها و ارتباطات پژوهشکده خانواده از برگزاری نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان" آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش شوراهای مدارس"خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده