پژوهشکده برنامه ریزی

همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد کتاب های درسی برگزار شد

انجمن علمی آموزشی معلمان شهر تهران همایش یکروزه ای با عنوان "ارتقای کیفیت اموزش با رویکرد کتاب های درسی" در سازمان پژوهش برگزار کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تضارب آرا و تعاطی افکار، زمینه ساز شکوفایی خلاقیت هاست

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی تفکر و پژوهش را زیربنای حیات و حرکت انسان و جوهره وجود آدمی دانست که بالندگی آن با عواملی چند گره می خورد که مهم ترین آن تضارب آرا و تعاطی افکار است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اعلام آمادگی روابط عمومی برای انتشار یافته های پژوهشی

رئیس اداره روابط عمومی سازمان در نشست هم اندیشی پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی ضمن درخواست ارسال مقالات علمی، پژوهشی از امکان ترجمه و بازنشر آن به زبان های انگلیسی و عربی خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اولین جلسه شورای مدیران پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در سال 95 برگزار شد

رئیس پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی از برگزاری اولین جلسه شورای مدیران این پژوهشکده با حضور دکتر عصاره در سال 95 خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده