مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری

اجرای سیاست چند تألیفی برای کتاب درسی زبان انگلیسی/ کتب‌ درسی عربی در گذشته مشکل بود

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و نظری از اجرای سیاست چند تألیفی برای کتاب درسی زبان انگلیسی در آینده نزدیک خبر داد.

کاهش ساعات دروس دینی و قرآن صحت ندارد

مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: خبر برخی از رسانه‌ها مبنی بر کاهش ساعات دروس دینی و قرآنی در آموزش و پرورش صحت و واقعیت ندارد.

آزمون های نامعتبر به برنامه های درسی و رشد دانش آموزان آسیب وارد می کند

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی: ذینفعان آموزش و پرورش تلاش کنند تا به برنامه درسی و دانش آموز آسیب وارد نشود.

آزمون‌های نامعتبر ضربه‌ای جدی به رشد دانش‌آموزان وارد می‌کند

مدیرکل دفتر تألیف کتب‌ درسی ابتدایی و متوسطه نظری با بیان اینکه آزمون‌های نامعتبر ضربه‌ای جدی به رشد دانش‌آموزان وارد می‌کند، افزود: بهتر است برای پرورش نخبگی برنامه داشته باشیم.

تالیف کتاب‌های جدید برای پایه دوازدهم

مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش‌وپرورش با اشاره به تالیف کتاب‌های جدید پایه دوازدهم، دلایل بروز برخی اشتباهات در کتب درسی را تشریح کرد.

دلایل طرح موضوع اهدای عضو در کتاب‌های درسی تشریح شد

مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، وارد شدن موضوع اهدای عضو به کتاب‌های درسی را دارای سه منطق اصلی دانست.

مهمترین شاخصه برنامه های تحولی، بهره گیری از رسانه های آموزشی پرشمار است

مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: بهره گیری از رسانه های آموزشی پرشمار در فرآیند یاددهی- یادگیری، مهمترین شاخصه برنامه های تحولی آموزش و پرورش کشور است.

کتاب راهنمای تدریس «تربیت بدنی» کلیه رشته ها روی سایت دفتر تالیف قرار گرفت

مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری از قرار گرفتن کتاب معلم «تربیت بدنی»(راهنمای تدریس پایه دهم) کلیه رشته ها در سایت دفتر تالیف به نشانی http://www.talif.sch.ir جهت استفاده دبیران محترم خبر داد.

اشعار زنده یاد حمید سبزواری در کتاب های درسی

مدیر کل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری درباره اشعار زنده یاد حمید سبزواری گفت: شعر ˝بانگ جرس˝ ایشان، 5 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده، چون این شعرهم لطافت هنری و هم محتوایی زیبا وغیرتکراری دارد.

پیش نویس کتاب تفکر و سواد رسانه ای روی سایت قرار گرفت

مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری از قرار گرفتن پیش نویس کتاب تفکر و سواد رسانه ای روی سایت دفتر تالیف به نشانی http://www.talif.sch.ir خبرداد.