ارزشیابی توصیفی

تست های چند گزینه در تضاد کامل با ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: باتوجه به اینکه تست های چند گزینه در تضاد کامل با ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی است، این آزمون حذف شده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نتایج «بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی می شود

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سعی کردیم نمره گرایی را در مدارس کاهش دهیم

مدیرکل تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: طی سال های اخیر سعی کردیم نمره گرایی را در مدارس کاهش دهیم. ارزشیابی توصیفی یکی از اقداماتی بود که در این جهت انجام شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نمی‌توان ارزشیابی کیفی‌‌‌‌‌‌‌‌ ـ‌ توصیفی را کنار گذاشت

دکتر محمد حسنی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ارزشیابی کیفی‌ ـ‌ توصیفی ایده‌‌ای بود که در نظام‌های آموزشی بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده بود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی روی سایت سازمان پژوهش قرار گرفت

کتاب « راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی» روی سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نشانیhttp://www.chap.sch.ir  قرار گرفت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ارزشیابی توصیفی حذف نمی‌شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر عدم حذف ارزشیابی توصیفی، گفت: پیشنهاداتی برای برخی دروس پایه‌های پنجم و ششم به صورت ارزشیابی کمی و نمره‌ای وجود دارد که در دست بررسی است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

یکی از چالش­هایی که ارزشیابی کیفی توصیفی با آن درگیر است چالش افت تحصیلی یا به اصطلاح عامیانه آن بی­سواد بالا آمدن دانش آموزان است. این موضوع پیچیده­ترین چالش­هاست که منشاء انتقادات فراوانی هم شده است.

ارزشیابی توصیفی دانش آموز به معنای قبولی بی‌قید و شرط نیست

یک عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور گفت: عده‌ای فکر می‌کنند ارزشیابی توصیفی یعنی قبولی بدون قید و شرط دانش‌آموزان که این فکر نوعی بدفهمی است و علت آن پیچیدگی موضوع است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

گزارشی از روند اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی

یکی از محورهای اساسی مسأله، یعنی یادگیری و یاددهی، نظام ارزشیابی تحصیلی است. شواهد بسیاری در دست بود که نشان می داد، ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت این دو باشد. پژوهشها و تحقیقات هم نشان از وجود چنین تأثیری دارد

بررسی ارزشیابی توصیفی در شورای عالی آموزش وپرورش

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفتگو با خبرنگار تسنیم از بررسی ارزشیابی توصیفی در شورای عالی آموزش وپرورش خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده