کتب کمک آموزشی

توجه ویژه به استانداردسازی محتوای کتاب‌های کمک آموزشی

معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، استاندارسازی محتوای کتاب‌های کمک آموزشی را یکی از اولویت این سازمان دانست.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی حوزه کتب کمک آموزشی اغراق آمیز است

یک کارشناس آموزشی و عضو انجمن ناشران آموزشی ایران، گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی مطرح شده در حوزه کتب کمک آموزشی  توسط یکی از مسئولان را اغراق آمیز توصیف کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

وجود نظام تغذیه کننده علمی کتب درسی در خارج از آموزش وپرورش ضروری است

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی ومتوسطه نظری با اشاره به انتقاد از محتواهای آموزشی گفت: وجود نظام تغذیه کننده علمی کتب درسی در خارج از آموزش وپرورش ضروری است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

آمار مشخصی از انتشار کتابهای کمک آموزشی در دسترس نیست

معاون ساماندهی دفتر تکنولوژی و انتشارات آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: آمار مشخصی از انتشار کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی در دست نیست.

امتیاز: 
2
امتیاز: 1.5 (2 رای)

انتشار کتاب‌های کمک درسی با مجوز آموزش و پرورش

مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی متوسطه اول از ضرورت توجه ویژه به تأییدیه‌ آموزش و پرورش درارائه کتاب‌های کمک درسی خبر داد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)