آموزش ریاضی

"راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" تصویب شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از تصویب « راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی» در یکصد و هفدهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

مدارس به حجم کتاب های درسی اکتفا نمی‌کنند

مدیر واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی دفتر تالیف کتب درسی گفت: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از مدارس تنها به کتاب درسی اکتفا نمی کنند و ذهن دانش آموز را با حجم گسترده ای از مطالب پر می کنند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی سازمان پژوهش سمینارهای تخصصی برگزار می کند

 مدیر دوره های آموزشی سازمان پژوهش از برگزاری سمینارهای تخصصی آموزش ریاضی از تاریخ 26 مهر لغایت 27 دی ماه 95 با حضوراساتید دانشگاهی خبرداد.

امتیاز: 
3
امتیاز: 3 (1 رای)