نشست علمی

«تبیین واژه های کلیدی اسناد تحولی رویکرد فطرت گرای توحیدی»

نشست علمی«تبیین واژه های کلیدی اسناد تحولی رویکرد فطرت گرای توحیدی» با حضور دکتر تورانی و ارائه دکتر محمد علی آبادی برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی «تبیین اهداف مصوب دوره های تحصیلی»برگزار می شود

دبیرِشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی«تبیین اهداف مصوب دوره های تحصیلی»با ارائه دکتر نوید و دکتر امانی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«تدوین چارچوب راهنما برای آموزش شایستگی های فنی و حرفه ای» برگزار می شود

رئیس گروه پژوهشی فنی و حرفه ای سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی با حضور نوید ادهم دبیرکل شورای عالی و زرافشان معاون آموزش متوسطه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

جلسه باشگاه کتاب با حضور دکتر خسرو باقری و دکتر تورانی

برگزاری جلسه باشگاه کتاب"با موضوع «فلسفه علم» و با حضور دکتر خسرو باقری استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و دکتر تورانی"

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی «تعادل در کودکان ناشنوا» برگزار می شود

پژوهشکده کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نشست علمی- تخصصی «تعادل در کودکان ناشنوا» برگزار می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«رابطه پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور»

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نشست ارائه یافته ها با عنوان «بررسی رابطه ی تعلق خانوادگی، هویت ملی، پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج»برگزار می نماید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی شد

دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» درحال برگزاری است

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» از ساعت 9 الی 11:30 امروز خبر داد.(pptx).

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«تحلیلی برابعاد تربیتی و یادگیری دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» برگزار می شود

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست«تحلیلی برابعاد تربیتی و یادگیری دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» با ارائه دکتر حسن ملکی خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دبیر اجرایی نشست علمی«شاعران کردزبان فارسی سرا» منصوب شد

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و امور استانها از انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان به عنوان دبیر اجرایی نشست علمی - پژوهشی«شاعران کُردزبان فارسی سرا» منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده