نشست علمی- تخصصی

شناسایی و تعیین شایستگی های حرفه ای معلمان، متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش

نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان شناسایی و تعین شایستگی های حرفه ای معلمان متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبار بخشی شایستگی‌ها برگزار می شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان قابلیتها و چالشهای نسل نو الکترونیک خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی سیری در زندگی حضرت زینب(س) برگزارشد

همزمان با ولادت حضرت زینب و روز پرستار، نشست علمی- تخصصی سیری در زندگی حضرت زینب(س)، با همت دفتر امور زنان و خانواده در ساختمان شهیدرجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست بررسی ارائه الگوی اشاعه برنامه درسی ملی برگزار شد

رئیس گروه پژوهشی مشارکت و ارتباطات پژوهشکده خانواده از برگزاری نشست تخصصی بررسی و تدوین الگوی اشاعه برنامه درسی ملی با ارائه دکتر شهناز هاشمی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی - تخصصی«آموزش زبان فارسی در هند» برگزار شد

نشست علمی - تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی با عنوان «آموزش زبان فارسی در هند» با تاکید بر برنامه درسی و منابع آموزشی و ارائه دکتر شیرین معصومی  برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

گروه زبان و ادبیات فارسی نشست علمی، تخصصی برگزار می کند

رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی از برگزاری نشست علمی - تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی با عنوان «آموزش زبان فارسی در هند» خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت با حضور دکتر صادق زاده برگزار شد

گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده تعلیم و تربیت نشست علمی با عنوان «تحلیل شکاف نظریه و عمل تربیتی» با ارائه حجت الاسلام دکتر علیرضا صادق زاده برگزار کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی، نشست علمی-تخصصی برگزار می کند

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان«تحلیل شکاف نظریه وعمل تربیتی و تبیین نقش پژوهش های کاربردی تربیتی درمواجهه با آن» با ارائه دکتر علیرضا صادق زاده خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست تخصصی«بازاندیشی هویت اصلی ونقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش»برگزار شد

نشست علمی- تخصصی « باز اندیشی هویت اصلی و نقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش» باحضور مدیرکل و جمعی از کارشناسان حوزه فنی- حرفه ای و کاردانش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

گروه پژوهشی مهارتهای فنی وحرفه ای پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوریهای آموزشی از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان «باز اندیشی هویت اصلی و نقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش» خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده