نشست علمی- تخصصی

نشست تخصصی«بازاندیشی هویت اصلی ونقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش»برگزار شد

نشست علمی- تخصصی « باز اندیشی هویت اصلی و نقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش» باحضور مدیرکل و جمعی از کارشناسان حوزه فنی- حرفه ای و کاردانش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

گروه پژوهشی مهارتهای فنی وحرفه ای پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوریهای آموزشی از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان «باز اندیشی هویت اصلی و نقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش» خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

رشته ریاضی با کمترین اقبال دانش آموزان مواجه است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست علمی- تخصصی«آموزش های فنی و حرفه ای در نظام جدید، تغییرات و پیامدهای مورد انتظار» گفت: رشته ریاضی با کمترین اقبال از سوی دانش آموزان مواجه است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست تخصصی «بررسی مولفه های ارزشیابی بسته های آموزشی درس زبان انگلیسی» برگزار شد

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی از برگزاری نشست علمی- تخصصی «بررسی مولفه های ارزشیابی بسته های آموزشی درس زبان انگلیسی» در روز یکشنبه خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده