نشست علمی- تخصصی

سومین نشست کشوری واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی برگزارشد

دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری از برگزاری سومین نشست کشوری واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی با عنوان فرصت های یادگیری و اصول ایجاد آن برگزار شد

نشست علمی- تخصصی« فرصت های یادگیری و اصول ایجاد آن » با ارائه دکتر نادر سلسبیلی هم اکنون در حال برگزاری است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش میزگرد علمی- پژوهشی برگزار می کند

میزگرد" تأمّلی در حوزه دیدگاه های برنامه درسی و  تحولات دیدگاهی در راستای ایجاد فرصت‌های یادگیری سازنده و فرایندمدار" برگزار می شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران"

روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران" در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان «نقش و کارکرد عدد در انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» با ارائه ایرج خوش خلق خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

شناسایی و تعیین شایستگی های حرفه ای معلمان، متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش

نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان شناسایی و تعین شایستگی های حرفه ای معلمان متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبار بخشی شایستگی‌ها برگزار می شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان قابلیتها و چالشهای نسل نو الکترونیک خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی سیری در زندگی حضرت زینب(س) برگزارشد

همزمان با ولادت حضرت زینب و روز پرستار، نشست علمی- تخصصی سیری در زندگی حضرت زینب(س)، با همت دفتر امور زنان و خانواده در ساختمان شهیدرجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست بررسی ارائه الگوی اشاعه برنامه درسی ملی برگزار شد

رئیس گروه پژوهشی مشارکت و ارتباطات پژوهشکده خانواده از برگزاری نشست تخصصی بررسی و تدوین الگوی اشاعه برنامه درسی ملی با ارائه دکتر شهناز هاشمی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی - تخصصی«آموزش زبان فارسی در هند» برگزار شد

نشست علمی - تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی با عنوان «آموزش زبان فارسی در هند» با تاکید بر برنامه درسی و منابع آموزشی و ارائه دکتر شیرین معصومی  برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده