اکو

پیشنهاد ایران: سال ۲۰۱۸، سال «فرهنگ کتاب و کتابخوانی» در منطقه اکو

رئیس موسسه فرهنگی اکو در چهارمین نشست روسای این سازمان پیشنهاد کرد: سال ۲۰۱۸، سال «فرهنگ کتاب و کتابخوانی» در منطقه اکو باشد.

آماده انتقال تجربیات ایران به سایر کشور ها هستیم

مدیر منطقه ای اکو برای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، جزایرکارائیب و اقیانوسیه گفت: آماده انتقال تجربیات ایران به سایر کشورها هستیم.