اعتبار سنجی کتب درسی

حضور تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما در سازمان پژوهش

تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما صبح امروز با حضور در شورا و کمیسیون های تخصصی دفاتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش، جلوه هایی از تلاش بدون وقفه آنان را به قاب تصویر کشید.

اعتبارسنجی 74 عنوان کتاب جدید التالیف پایه یازدهم کلید خورد

معاون پژوهش و برنامه ریزی منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از آغاز فرایند اعتبار سنجی 74 عنوان کتاب جدیدالتالیف پایه یازدهم خبر داد.