اعتبار سنجی کتب درسی

حضور تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما در سازمان پژوهش

تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما صبح امروز با حضور در شورا و کمیسیون های تخصصی دفاتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش، جلوه هایی از تلاش بدون وقفه آنان را به قاب تصویر کشید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اعتبارسنجی 74 عنوان کتاب جدید التالیف پایه یازدهم کلید خورد

معاون پژوهش و برنامه ریزی منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از آغاز فرایند اعتبار سنجی 74 عنوان کتاب جدیدالتالیف پایه یازدهم خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده