آموزش فنی و حرفه ای

برگزاری دوره "عملیات راهداری و نگهداری راه" پایه دوازدهم رشته حمل و نقل

دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"عملیات راهداری و نگهداری راه" پایه دوازدهم و باز آموزی به مدت 30 ساعت با نظارت سازمان راهداری برگزار شد.

ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی در رشته صنایع دستی(فرش)

رئیس گروه تالیف کتب درسی رشته هنر در گفتگو با خبرنگار فرصت برابر، گفت: ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی هدف رشته صنایع دستی(فرش) است.

نشست عمومی کارکنان دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش برگزار شد

نشست عمومی کارکنان دفتر تالیف و مولفان کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش، صبح و بعد از ظهر امروز برگزار شد.

سرباز معلمان رشته‌های فنی در هنرستان‌ها به کار گرفته می‌شوند

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید 50 درصد دانش‌آموزان متوسطه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل کنند، گفت: سرباز معلمان رشته‌های فنی در هنرستان‌ها به کار گرفته می‌شوند.

هنرستانی‌ها بدون کنکور در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تحصیل می کنند

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش گفت: همه هنرجویان هنرستانی می‌توانند بدون کنکور وارد دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای شوند.

اولین جلسة‌ کارگاه آموزشی تخصصی"طراحی آموزش وتعیین مولفه های بستة‌آموزشی"برگزار شد

رئیس گروه برنامه ریزی اموزش نیروی انسانی سازمان از برگزاری اولین جلسة کارگاه آموزشی " طراحی آموزش وتعیین مولفه های بستة‌ آموزشی دانش فنی تخصصی " خبر داد.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست علمی- تخصصی برگزار می کند

گروه پژوهشی مهارتهای فنی وحرفه ای پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوریهای آموزشی از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان «باز اندیشی هویت اصلی و نقش متمایز آموزشهای مهارتی شاخه کاردانش» خبر داد.

آموزش و پرورش به جذب بیش از ۶ هزار هنرآموز و استادکار نیاز دارد

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه‌ای گفت: امسال به جذب ۲ هزار و ۵۰۰ هنر آموز و ۴ هزار استادکار نیاز داریم. این تعداد باید از طریق دانشگاه شهید رجایی جذب شوند.

موجی برای مهارت‌آموزی در کشور ایجاد شده است

«مدرسه آینده»، تعبیر رئیس جمهور درباره مدرسه است و معلم محوری، سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، شاداب‌سازی مدارس و توجه به مهارت‌آموزی از مسائلی است که در برنامه رئیس جمهور مورد توجه است.

کارگروه های مختلف برای ایجاد رشته های جدید در شاخه کاردانش تشکیل شد

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش از تشکیل کارگروه های مختلف برای ایجاد رشته های جدید در شاخه کاردانش خبر داد.