صندوق ذخیره فرهنگیان

آغاز رأی‌گیری انتخاب نماینده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان از امروز

رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیات امنا صندوق ذخیره فرهنگیان: رأی‌گیری انتخابات از هشت صبح بیست و چهارم بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

انتخابات هیأت امنا، فرصتی برای شفافیت هرچه بیشتر در صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: درانتخاب نماینده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان افراد ذی نفوذ مانند مدیران ستادی و مدیران کل استان ها و معاونان آنان حق ثبت نام ندارند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

عضو جدید هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد

با حکم وزیر آموزش و پرورش، دکترمحمدعلی نجفی به عنوان عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده