نشست علمی تخصصی

نشست تخصصی استانداردسازی واژه های حوزه کودکان استثنایی برگزار می شود

پژوهشکده کودکان استثنایی با مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست تخصصی استانداردسازی واژه های حوزه کودکان استثنایی برگزار می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست تخصصی"بررسی آسیب شناسی نیاز سنجی و کاربست پژوهشی" برگزار شد

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، نشست تخصصی برای مدیران مدارس ابتدایی تبریز برگزار کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده