کرسی های ترویجی

زمینه‌ برگزاری کرسی‌های ترویجی فراهم و بیش از پیش تسهیل شود

بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب دبیرخانه حمایت و آیین‌نامه مصوب داخلی سازمان متبوع و با هدف بسط فرهنگ عقلانی، گفت‌وگو، نقد، بررسی و ترویج دیدگاه‌های مختلف و گفتمان‌سازی علمی؛ در پذیرش پیشنهادات برای برگزاری کرسی‌های ترویجی، ضمن دقت، تسهیلات لازم را اعمال کنیم تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

حرفه‌ای سازی(Vocationalisation) آموزش متوسطه: چرا و چگونه؟

نشست کرسی ترویجی تحت عنوان«حرفه‌ای سازی(Vocationalisation) آموزش متوسطه: چرا و چگونه؟» برگزار شد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش باید شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد

دکتر حیدر تورانی در دهمین جلسه کمیته دستگاهی آموزش و پرورش برای برگزاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی بر کشف، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم موجود تأکید کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های ترویجی و تخصصی آموزش و پرورش برگزار شد

رئیس دبیرخانه ستادی برگزاری کرسی های ترویجی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نهمین جلسه کمیته دستگاهی با حضور دکتر محمدیان خبر داد.

امتیاز: 
5
امتیاز: 5 (1 رای)

اولین کرسی ترویجی با عنوان جُستاری در بازسازی ماهیت پژوهش در آ.پ برگزارشد

اولین کرسی ترویجی با عنوان جُستاری در بازسازی ماهیت پژوهش در آموزش وپرورش با حضور دکتر خسرو باقری برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اولین کرسی ترویجی با عنوان جُستاری در بازسازی ماهیت پژوهش در آ.پ

رئیس کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری اولین کرسی ترویجی با عنوان جُستاری در بازسازی ماهیت پژوهش در آموزش و پرورش خبر داد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

هشتمین جلسه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های ترویجی و تخصصی برگزار شد

دبیر اجرایی جلسات کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی، اظهار کرد: پیشنهادهای رسیده برای برگزاری کرسی ترویجی در هشتمین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

اولین فراخوان «کرسی‌های تخصصی و ترویجی» وزارت آموزش و پرورش منتشر شد

در این فراخوان ازهمه صاحب‌نظران، معلمان، کارشناسان و به ویژه اعضای محترم هیئت علمی دعوت بعمل آمده تا موضوعات مرتبط با نهاد تعلیم و تربیت، از جمله اقدام پژوهی‌ و تجربیات موفق خود در راستای تحقق اسناد تحولی را ارسال نمایند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده