مشاور

آمادگی باغ موزه دفاع مقدس برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد

سردار جعفری با اشاره به  تالارهای متعدد باغ موزه دفاع مقدس از آمادگی این باغ موزه دفاع مقدس برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدیان بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«مشاور وزیرآموزش و پرورش» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش «عادل عبدی» به سمت « مشاور وزیر» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده