موک

موک موبایلی (موبی‌موک): فرصتی در خدمت عدالت آموزشی

موک‌ها در کمتر از یک دهه از عمر خود، رشد چشمگیری داشتند و به شدت سنت و عمل آموزش رو در رو و کلاسیک را تحت تأثیر قرار داده اند.