شاخص های کیفی

ایجاد شاخص های کیفی برای سنجش فعالیت های ورزشی ضروری است

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: ایجاد شاخص های کیفی برای سنجش فعالیت های ورزشی ضروری است.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده