دبیرجشنواره

دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش آموزی سال 96 منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون پژوهشی وزیر علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش، دکتر علیرضا عصاره بعنوان "دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش آموزی سال 96" منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده