بخشنامه

شیوه نامه اجرایی "اقدام پژوهی سال 96" به استانها ابلاغ شد

شیوه نامه مستندسازی شده مرتبط با اقدام پژوهی سال 96 (انتخاب معلم پژوهنده)، با امضای دکتر محمدیان به مدیران کل استانها ابلاغ گردید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده