المپیاد نانو

طرح دانش آموز کرمانی، عنوان «ویژه با قابلیت تجاری» را کسب کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: طرح «ام البنین بلوچی نژاد» دانش آموز مدارس شهرستان بم در هشتمین المپیاد نانو، عنوان «ویژه با قابلیت تجاری سازی» را کسب کرد.