راهنمای عمل

"راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" تصویب شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از تصویب « راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی» در یکصد و هفدهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

یکصد وسیزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش برگزار شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تصویب راهنما ی برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در یکصد و سیزدهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده