علوم دریایی

هنرجویان هنرستان‌های دریایی در اولویت استخدام قرار می‌گیرند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور گفت: هنرآموختگان هنرستان‌های دریایی در اولویت استخدام نیروی دریایی قرار می‌گیرند.

پژوهشسرای امیرکبیر تهران، قطب مطالعات دریایی دانش‌آموزان

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: پژوهشسرای امیرکبیر تهران، قطب دریا بین پژوهشسراهاست و می‌تواند محلی برای انجمن جغرافیای ایران باشد.

فراخوان تالیف کتاب درسی علوم وفنون دریایی پایه دوازدهم

فرایند اجرای تألیف از طریق فضای مجازی و زیر نظر سرپرست تیم تألیف که توسط دفتر تالیف کتب درسی انتخاب می‌شود، صورت می‌گیرد.