حوزه علمیه

رتبه اول توسعه مدارس امین به خوزستان رسید

آموزش و پرورش استان با فعال کردن ۲۳ مدرسه امین در خوزستان برای چندمین سال پیاپی رتبه اول کشور را کسب کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

خبرگزاری حوزه در طرح مسائل مستحدثه موفق بوده است

دکتر محمدیان: یکی از مسائل مهمی که رسانه حوزه باید به آن بپردازد، مسائل مستحدثه است که خوشبختانه خبرگزاری حوزه توانسته با موضوع شناسی دقیق تا حد قابل قبولی در این امر موفق باشد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده