روز مبارزه با استکبار

قوی‌تر از همیشه مقابل آمریکا می ایستیم

- وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال با روحیه‌ای بالاتر و قوی‌تر از همیشه، باید در مقابل تهدیدها، تحریم‌ها و عملیات روانی آمریکا بایستیم.