ورزش همگانی

ورزش عمومی مغفول مانده است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تشریح وضعیت فعلی ورزش وتحرک درجامعه گفت: 20 سال آینده کمتر کسی در جامعه می تواند 10 کیلومتر بدود و یا وزنه 10 کیلوگرمی را بلند کند.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده