استان قم

20 راهبرد اساسی برای فعالیت‌های پرورشی تبیین شده است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با بیان اینکه 20 راهبرد اساسی برای فعالیت‌های پرورشی مدارس تبیین شده است، افزود: بر اساس شرایط جامعه سه راهبرد دارای اولویت هستند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اختتامیه جشنواره فیلم رشد در استان قم برگزار شد

اختتامیه جشنواره فیلم رشد در استان قم با حضور معاون محترم مدیرکل دفتر تکنولوژی های آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

4 مدال طلا و برنز المپیادهای علمی کشور، نصیب دانش آموزان قمی شد

دانش آموزان قمی در المپیادهای علمی کشوری، موفق به کسب  4 مدال طلا و برنز خوشرنگ شده و برگی زرین به دفتر افتخار آفرینان استان افزودند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده