زبان فرانسه

تولید محتوا برای آموزش زبان‌های آلمانی و فرانسوی به دانش‌آموزان متقاضی

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تولید محتوا برای آموزش زبان‌های آلمانی و فرانسوی به دانش‌آموزان متقاضی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده