پایه دوازدهم

240عنوان کتاب جدیدالتالیف در شاخه فنی و حرفه ای

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف 240 عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم در سایت دفتر تالیف

پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم، جهت آشنایی بیشتر دبیران، کارشناسان و صاحب نظران در سایت دفتر تالیف قرار گرفت.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

اعتبارسنجی30عنوان کتابِ پایه دوازدهم رشته نظری و15عنوان کتابِ فنی وحرفه ای

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان از اعتبارسنجی 30عنوان کتابِ جدید پایه دوازدهم نظری و15 عنوان کتابِ فنی وحرفه ای خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

برنامه‌ریزی برای استقرار پایه دوازدهم

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: استقرار پایه دوازدهم اولویت ویژه معاونت آموزش متوسطه در سال جاری است.

امتیاز: 
5
امتیاز: 5 (1 رای)

ستاد پیگیری استقرار پایه دوازدهم از سال آینده تشکیل می‌شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تشکیل ستادهایی برای پیگیری استقرار پایه دوازدهم و رفع کمبودهای آن خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده