پایه دوازدهم

تقلیل ساعات پایه دوازدهم به نتیجه نرسید/۹۰ درصد رشته‌محل‌ها از کنکور آزاد می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی کنکور با هماهنگی که وزیر علوم انجام داده است، قریب به ۹۰ درصد رشته‌محل‌ها از کنکور آزاد می‌شود و پذیرش در این رشته‌ها صرفاً بر اساس پیشینه تحصیلی خواهد بود.

ارائه طرح جدید برای کاهش ساعات آموزشی پایه دوازدهم تا چند روز آینده

وزیر آموزش و پرورش از ارائه طرح جدید برای کاهش ساعات آموزشی پایه دوازدهم تا چند روز آینده خبر داد.

درس «ابد و یک روز» در کتاب درسی پایه دوازدهم

در بین رسانه‌های آموزشی تنها کتاب نیست که می‌تواند مؤثر باشد و سینما رسانه تأثیرگذاری است که هیچ رسانه‌ای قدرت و قوت آن را ندارد

240عنوان کتاب جدیدالتالیف در شاخه فنی و حرفه ای

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف 240 عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.

پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم در سایت دفتر تالیف

پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم، جهت آشنایی بیشتر دبیران، کارشناسان و صاحب نظران در سایت دفتر تالیف قرار گرفت.

اعتبارسنجی30عنوان کتابِ پایه دوازدهم رشته نظری و15عنوان کتابِ فنی وحرفه ای

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان از اعتبارسنجی 30عنوان کتابِ جدید پایه دوازدهم نظری و15 عنوان کتابِ فنی وحرفه ای خبر داد.

ستاد پیگیری استقرار پایه دوازدهم از سال آینده تشکیل می‌شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تشکیل ستادهایی برای پیگیری استقرار پایه دوازدهم و رفع کمبودهای آن خبر داد.