رپیس مرکز بین الملل

رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش، «غلامرضا کریمی» به عنوان « قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور» منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده