مرکز امور بین الملل

نظام واحد آموزشی بین المللی برای مدارس خارج از کشور تدوین می‌شود

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از تلاش این مرکز برای تدوین نظام واحد آموزشی بین‌المللی برای مدارس خارج از کشور خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تصویب آیین‌نامه‌ جدید برای تاسیس مدارس ایرانی در برخی کشورها

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور اظهار کرد: مدارس برای ما به عنوان یک پایگاه فرهنگی در خارج از کشور محسوب می‌شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده