همایش کارورزی

«کارورزی » بهترین جایی که پیوند بین دانش و مهارت اتفاق می افتد

رئیس دانشگاه فرهنگیان در نخستین نشست کارورزی در این دانشگاه گفت: «کارورزی » بهترین جایی است  که پیوند بین دانش و مهارت اتفاق می افتد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دومین همایش منطقه ای «کارورزی, توسعه شایستگی های حرفه ای» برگزار می شود

روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان گرگان از برگزاری دومین همایش منطقه ای «کارورزی, توسعه شایستگی های حرفه ای» در 24 اردیبهشت ماه 97 خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده