سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ماندگارسازی محتوای آموزشی و تربیتی از اولویت های مورد توجه سازمان است

دکتر حیدر تورانی صبح امروز در جلسه شورای مدیران، پایدار سازی محتوای آموزشی و تربیتی را از اولویت های مورد توجه سازمان دانست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بازبینی برنامه سال 97 سازمان پژوهش باتاکید بر برنامه ششم توسعه

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به سیاست چند تالیفی برخی کتب درسی، بر انجام مطالعات مقدماتی طرح و بخشی از فاز عملیاتی آن تاکید کرد.  

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

باید به سمت رسانه های غیر کاغذی گام برداشت

دکترحیدر تورانی با تاکید بر ضرورت پایدارسازی و افزایش ضریب ماندگاری کتب درسی، افزود: باید به سمت رسانه های غیر کاغذی گام برداشت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکی از الزامات تحول بنیادین، تغییر نگرش وتفکر مدیران و عوامل اجرایی است

دکتر حیدر تورانی با اشاره به 6 ساحت تربیتی مندرج در سند تحول، اظهار کرد: آموزش و پرورش نهادی یکپارچه است و تحقق اهداف سند تحول، درگرو هماهنگی و همکاری همه بخشهای آن است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

به یمن هفته معلم

دکتر تورانی: این حق دانش آموران ماست که معلمانی عالم، اندیشمند، آگاه، مثبت اندیش، یادگیرنده، مهربان و خردمند داشته باشند. آنان فرزندان ما هستند، محصول و نتیجه تلاش و دلسوزی های ما.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگاه«مکانیکی» و نگاه«هزینه فایده» در فعالیت های علمی- پژوهشی پاسخ نمی دهد

دکتر حیدر تورانی با بیان این مطلب که همه اختراعاتی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل تخیلات افرادی جسور بوده که دیوار عادات را شکسته و نگاه خود را اصلاح نموده اند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

رویکرد کسب مهارت و شایسته محوری به جای حافظه مداری

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای با توجه به نیاز جامعه به مهارتهای فنی و حرفه‌ای، از 4 چرخش در نگاه برنامه ریزان این دفتر خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تلاش برای احیاء جایگاه مسقل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با اشاره به جایگاه رفیع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در انجام پژوهش های ملی و بین المللی افزود: برای احیاء جایگاه مسقل پژوهشگاه از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

از خدمات 31 ساله خانم نیک روش تقدیر شد

دکتر حیدر تورانی درنخستین نشست عمومی کارکنان سازمان پژوهش در سال 97، با اهداء لوح از خدمات 31 ساله خانم نیک روش تقدیر کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سه محور اصلی امام خمینی، شهداء و ولایت فقیه، حافظ وحدت جامعه بوده و هست

دکتر تورانی با بیان این مطلب که تکیه بر مهارتها و شایستگیها لازم، اما کافی نیست، افزود: امروزه سخن از ایجاد قابلیت و ارتقاء ظرفیت هاست تا فرد بتواند با اعتماد به نفس بیشتر خود را با تغییرات شتابنده و روبه رشد انطباق دهد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده