سرپرست سازمان پژوهش

روابط ما در سازمان مبتنی بر ارزش های دینی است

دکتر حیدر تورانی با بیان این که قدرت مبتنی بر روابط انسانی و عاطفی ماندگارتر است افزود: قرآن و سنت بر اینگونه روابط تاکید بسیار دارد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش منصوب شد

دکتر حیدر تورانی با صدور حکمی، دکتر عظیم محبی را به عنوان دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سلطنت کتاب‌های درسی یک تابوست

دکترحیدر تورانی با تابو خواندن سلطنت کتاب‌های درسی، افزود: باید به بررسی کتاب‌های درسی از نظر محتوایی و فنی به‌ویژه مسایل آموزشی و حساسیت‌های دینی توجه خاص شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تلاش شبانه روزی برای آماده سازی کتب درسی، حتی در روزهای تعطیل

دکتر تورانی: حضور مدیران دفاتر در روزهای تعطیل نیمه خرداد و تلاش دوستان همکارم برای آماده سازی کتب درسی مرا سر ذوق آورد و شوق تغییر را در من صدچندان کرد. خدا قوت، دست مریزاد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

سازمان اگر از درون قوی و مُنسجم باشد، از بیرون آسیب کمتری می بیند

دکتر تورانی با تاکید بر ضرورت همدلی و هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: سازمان اگر از درون قوی و منسجم باشد، از بیرون آسیب کمتری می بیند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«ضیافت همدلی» با هدف بهبود مناسبات سازمان و تقویت روحیه مشارکت

سرپرست سازمان پژوهش از اجرای طرح«ضیافت همدلی»با هدف بهبود مناسبات و روابط سازمانی کارکنان، تقویت اُنس واُلفت و روحیه مشارکت پذیری در آیندهی نزدیک خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«یادگیری همه‌وقت، همه‌جا و معلمان ما قهرمانان ما»

دکتر حیدر تورانی: می‌بایست هر چه سریعتر با تکیه برداشته‌ها، همت و اراده سازمانی، سعه صدری مشارکت‌جویانه و نگاهی امیدوارانه موج  جدیدی را در استحکام زیرسازه‌های سخت و نرم سازمان پژوهش پدید آورد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

نقد از خود و پاسخگویی به سوالات جامعه در کانون توجه ما باشد

دکتر حیدر تورانی در جلسه شورای مدیران سازمان، اظهار کرد: اعضای سازمان به ویژه مدیران، نقد از خود و پاسخ‌گویی به سوالات جامعه را در کانون توجه خویش قرار دهند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

هم اندیشی مدیران ارشد آموزش و پرورش برای تعالی برنامه درسی به میزبانی سازمان پژوهش

دکتر تورانی با اشاره به خیل عظیم مخاطبان وزارت آموزش و پرورش، گفت: تحقق اهداف سند تحول نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش های این نهاد آینده ساز دارد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است

دکترحیدر تورانی با بیان این که امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است، افزود: باید چرخشی از هم سو سازی به سوی انطباق و پایدار سازی کتب درسی داشته باشیم.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده