سرپرست سازمان پژوهش

روابط ما در سازمان مبتنی بر ارزش های دینی است

دکتر حیدر تورانی با بیان این که قدرت مبتنی بر روابط انسانی و عاطفی ماندگارتر است افزود: قرآن و سنت بر اینگونه روابط تاکید بسیار دارد.

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش منصوب شد

دکتر حیدر تورانی با صدور حکمی، دکتر عظیم محبی را به عنوان دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب کرد.

سلطنت کتاب‌های درسی یک تابوست

دکترحیدر تورانی با تابو خواندن سلطنت کتاب‌های درسی، افزود: باید به بررسی کتاب‌های درسی از نظر محتوایی و فنی به‌ویژه مسایل آموزشی و حساسیت‌های دینی توجه خاص شود.

تلاش شبانه روزی برای آماده سازی کتب درسی، حتی در روزهای تعطیل

دکتر تورانی: حضور مدیران دفاتر در روزهای تعطیل نیمه خرداد و تلاش دوستان همکارم برای آماده سازی کتب درسی مرا سر ذوق آورد و شوق تغییر را در من صدچندان کرد. خدا قوت، دست مریزاد.

سازمان اگر از درون قوی و مُنسجم باشد، از بیرون آسیب کمتری می بیند

دکتر تورانی با تاکید بر ضرورت همدلی و هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: سازمان اگر از درون قوی و منسجم باشد، از بیرون آسیب کمتری می بیند.

«ضیافت همدلی» با هدف بهبود مناسبات سازمان و تقویت روحیه مشارکت

سرپرست سازمان پژوهش از اجرای طرح«ضیافت همدلی»با هدف بهبود مناسبات و روابط سازمانی کارکنان، تقویت اُنس واُلفت و روحیه مشارکت پذیری در آیندهی نزدیک خبر داد.

«یادگیری همه‌وقت، همه‌جا و معلمان ما قهرمانان ما»

دکتر حیدر تورانی: می‌بایست هر چه سریعتر با تکیه برداشته‌ها، همت و اراده سازمانی، سعه صدری مشارکت‌جویانه و نگاهی امیدوارانه موج  جدیدی را در استحکام زیرسازه‌های سخت و نرم سازمان پژوهش پدید آورد.

نقد از خود و پاسخگویی به سوالات جامعه در کانون توجه ما باشد

دکتر حیدر تورانی در جلسه شورای مدیران سازمان، اظهار کرد: اعضای سازمان به ویژه مدیران، نقد از خود و پاسخ‌گویی به سوالات جامعه را در کانون توجه خویش قرار دهند.

هم اندیشی مدیران ارشد آموزش و پرورش برای تعالی برنامه درسی به میزبانی سازمان پژوهش

دکتر تورانی با اشاره به خیل عظیم مخاطبان وزارت آموزش و پرورش، گفت: تحقق اهداف سند تحول نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش های این نهاد آینده ساز دارد.

امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است

دکترحیدر تورانی با بیان این که امسال، آخرین سال تدوین کتاب های نو نگاشت است، افزود: باید چرخشی از هم سو سازی به سوی انطباق و پایدار سازی کتب درسی داشته باشیم.