معاونان وزیر

آغوش گرم خود را به روی همه صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت گشوده ایم

دکتر حیدر تورانی در دومین نشست هم اندیشی معاونان وزیر با بیان اینکه نقد سازنده، همواره موجب بهبود و اصلاح نواقص می شود، افزود: سازمان آغوش گرم خود را به روی همه صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت گشوده است.

هم اندیشی مدیران ارشد آموزش و پرورش برای تعالی برنامه درسی به میزبانی سازمان پژوهش

دکتر تورانی با اشاره به خیل عظیم مخاطبان وزارت آموزش و پرورش، گفت: تحقق اهداف سند تحول نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش های این نهاد آینده ساز دارد.