دفتر تالیف فنی، حرفه ای

بازدید مهندس دوراندیش از دوره های توجیهی آموزشی دانشگاه شهید رجایی

مدیرکل دفترِتالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش صبح امروز با حضور در دانشگاه شهید رجایی از دوره های درحال برگزاری دراین دانشگاه بازدید نمود.

نیل به خودکفایی و کسب روزی حلال، هدف رشته صنایع چوب

عضو شورای برنامه ریزی کتب درسی فنی، حرفه ای و کاردانش، نیل به خودکفایی و کسب روزی حلال، هدف رشته صنایع چوب است.

تدوین کتاب درسی پویا نمایی برای اولین بار در سازمان پژوهش

رئیس گروه تالیف رشته هنر(پویانمایی) از تالیف کتاب درسی «پویا نمایی» برای اولین بار در دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای و کاردانش خبر داد.