تکریم کتاب انسان و محیط زیست

نکوداشت کتابِ «انسان و محیط زیست» فردا در دارالفنون برگزار می شود

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از برگزاری مراسم نکوداشت کتابِ «انسان و محیط زیست» با همکاری سازمان محیط زیست روز چهارشنبه 30 خردادماه در دارالفنون خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده