صبحانه کاری

عزتمندی مومن در بی نیازی از خلق است

رئیس اداره حراست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نشست صمیمی کارکنان حفاظت با اشاره به حدیثی از امام جواد(ع) عزتمندی مومن را در بی نیازی از خلق دانست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

کوچک سازی دفتر با کاهش نیرو از 118 نفر به 67 نفر

معاون دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد این دفتر، افزود: کوچک سازی دفتر با کاهش نیرو از 118 نفر به 67 نفر صورت گرفته است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

همه تلاش ما این است که کارهایی که انجام می‌گرفت بهتر انجام بگیرد

دکتر تورانی در صبحانه کاری دفتر چاپ و توزیع کتاب‌های درسی گفت: همه تلاش ما این است که کارهایی که انجام می‌گرفت بهتر انجام بگیرد. امروز انگیزه و انرژی برای کار بهتر بیشتر فراهم شده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سازمان پژوهش از جهات مختلف در شرایط ممتازی قراردارد

مدیر طرح وبرنامه وامورمالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صبح روز چهارشنبه در نشست صمیمی با دکتر تورانی، اظهار کرد: همه امکانات واستلزامات برای انجام کارهای درست مهیاست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

هرچه آینه بودجه‌بندی شفاف شود کارها روشن‌تر دیده می‌شود

معاون طرح و برنامه سازمان پژوهش در نشست صمیمی با سرپرست سازمان، اظهار کرد: ارزیابی برنامه پنجم بدون برون‌سپاری و تحمیل هزینه، توسط کارشناسان دفتر قابل اجراست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

روابط عاطفی و احساس تعلق سازمانی، شرط پویایی یک سازمان است

دکتر حیدر تورانی، نشست صمیمی با کارکنان را فرصت مغتنمی دانست که هریک از کارکنان بدون واسطه می توانند حرف و نظر خود را به گوش مسئولان برسانند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست صمیمی دکتر تورانی با همکاران اداره کل امور اداری برگزار شد

صبح امروز ( سه شنبه 19 تیرماه 97) دکتر حیدر تورانی با حضور در نشست صمیمی کارکنان اداره کل امور اداری و پشتیبانی، با آنان به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

حضور مسئولان بین کارکنان، توسعه بخش روابط انسانی است

حضور گرم و صمیمی دکتر تورانی  بین همکاران، سبب شد انها مشکلات خود را بدون واسطه و مستقیم به گوش عالی ترین مقام اجرایی سازمان برسانند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

روابط ما در سازمان مبتنی بر ارزش های دینی است

دکتر حیدر تورانی با بیان این که قدرت مبتنی بر روابط انسانی و عاطفی ماندگارتر است افزود: قرآن و سنت بر اینگونه روابط تاکید بسیار دارد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده