روش تدریس برتر

کسب مقام "اول" در سیزدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس

دبیران تربیت بدنی ناحیه ۲ مشهد، مقام نخست سیزدهمین جشنواره کشوری روش های برتر را کسب کردند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده