کلنگ زنی مدرسه

مدرسه، هدیه مقام معظم رهبری به دانش آموزان روستایی مراغه

ساخت دو مدرسه بنیاد برکت در روستاهای کرمجوان و آلماچوان مراغه، کلنگ زنی شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده