تشکر وتقدیر

تقدیر از روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دکتر حیدر تورانی در آغاز نشست شورای مدیران سازمان پژوهش از روابط عمومی سازمان به دلیل کسب رتبه ممتاز در شاخص‌های ارتباطات و رسانه تقدیر و تشکر کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده