امور مالی

سازمان پژوهش از جهات مختلف در شرایط ممتازی قراردارد

مدیر طرح وبرنامه وامورمالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صبح روز چهارشنبه در نشست صمیمی با دکتر تورانی، اظهار کرد: همه امکانات واستلزامات برای انجام کارهای درست مهیاست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

هرچه آینه بودجه‌بندی شفاف شود کارها روشن‌تر دیده می‌شود

معاون طرح و برنامه سازمان پژوهش در نشست صمیمی با سرپرست سازمان، اظهار کرد: ارزیابی برنامه پنجم بدون برون‌سپاری و تحمیل هزینه، توسط کارشناسان دفتر قابل اجراست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

روابط عاطفی و احساس تعلق سازمانی، شرط پویایی یک سازمان است

دکتر حیدر تورانی، نشست صمیمی با کارکنان را فرصت مغتنمی دانست که هریک از کارکنان بدون واسطه می توانند حرف و نظر خود را به گوش مسئولان برسانند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده