48 مین جشنواره بین المللی فیلم رشد

فراخوان و آیین نامه شرکت در 48مین جشنواره بین المللی فیلم رشد منتشر شد

رئیس گروه جشنواره ملی سازمان پژوهش از انتشار فراخوان و آیین نامه شرکت در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده