روزخبرنگار

پیام دکتر حیدر تورانی به مناسبت روز خبرنگار

در فرازی از پیام دکتر تورانی آمده است: نقش خبرنگاران در فرایند پیاده سازی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نیز تعالی تعلیم و تربیت نونهالان میهن اسلامی بی نیاز از طول و تفصیل است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده