دوره توجیهی آموزشی

بازدید مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی از کارگاه آموزشی امور دامی

مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش از دوره توجیهی- آموزشی امور دامی هنرستان کشاورزی شهید یوسفی 2 مشهد، بازدید کرد.

دوره توجیهی آموزشی "طراحی و آماده سازی فایل های چاپی" به روش فلکسو

دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه و کاردانش از آغاز دوره توجیهی آموزشی"طراحی و آماده سازی فایل های چاپی" به روش فلکسوگرافی  و روتوگراور خبر داد.

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم آغاز شد

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش از برگزاری دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته صنایع نساجی خبر داد.