صنایع نساجی

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم آغاز شد

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش از برگزاری دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته صنایع نساجی خبر داد.