سند تحول

آیین‌نامه‌های ابلاغی به مدارس باید عملیاتی باشد

دبیرِکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: باید آیین‌نامه‌ عملیاتی باشد با این وجود برخی آیین‌نامه‌ها که در مناطق تنظیم می‌شود، در مدارس مشکلاتی ایجاد می‌کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اِتمام تدوین برنامه اجرایی سند تحول مبتنی بر زیرنظام های ششگانه

مشاور وزیر در سند تحول بنیادین در شورای معاونان و مدیران کل استان ها از اِتمام تدوین برنامه اجرایی سند تحول در برنامه توسعه مبتنی بر زیرنظام ها ششگانه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

رونمایی از زیر نظام‌های سند تحول آموزش‌وپرورش

در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان، مدیران کل ستادی و اعضای کارگروه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از زیر نظام‌های سند تحول آموزش‌وپرورش رونمایی شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سند تحول بسیاری از اندیشه‌های امام(ره) درباره جوانان را محقق می کند

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول گفت:اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بسیاری از اندیشه‌های امام(ره) در مورد جوانان را محقق می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«نیروی انسانی» مهمترین عاملی است که بعضا از آن غافلند

تا نیروی انسانی ما مهارت لازم را نداشته باشد و انگیزه لازم را در وجودش ایجاد نکنیم تحولی صورت نخواهد گرفت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مشارکت 670 مؤلف در تألیف کتب درسی/ تدوین ۵۶ کتاب درسی در راستای اجرای سند تحول

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تدوین 56 کتاب درسی، 51 کتاب راهنمای معلم، 3 عنوان کتاب کار و تولید و 20 فیلم آموزشی مدرسان را از جمله فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای سند تحول آموزش و پرورش برشمرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سند تحول مبتنی بر رویکرد تربیتی و دستیابی به حیات طیبه است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: سند تحول مبتنی بر رویکردهای تربیتی و دستیابی به مراحلی از حیات طیبه است، از این رو وظیفه تربیت را معطوف به تمام معلمان می‌داند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در در استودیو الفبا اظهار کرد: نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

انتظار دارم راهکار بدهید، نه اینکه فقط مشکلات را مطرح نمایید

وزیر آموزش وپرورش در نشست «بررسی دستاورد ها، نقد ونظروچشم اندازآینده سند تحول» خطاب به معاونان حوزه ستادی: انتظار دارم راهکار بدهید نه اینکه فقط مشکلات را مطرح نمایید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

40درصد برنامه های سند تحول روی برنامه درسی ملی متمرکز شده است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان این که 40درصد برنامه‌های سند تحول روی برنامه درسی ملی متمرکز شده است، افزود: درس ملی با توجه به نیاز کشور توسط مراجع زیربط تدوین شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده