سند تحول

سند تحول بسیاری از اندیشه‌های امام(ره) درباره جوانان را محقق می کند

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول گفت:اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بسیاری از اندیشه‌های امام(ره) در مورد جوانان را محقق می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«نیروی انسانی» مهمترین عاملی است که بعضا از آن غافلند

تا نیروی انسانی ما مهارت لازم را نداشته باشد و انگیزه لازم را در وجودش ایجاد نکنیم تحولی صورت نخواهد گرفت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مشارکت 670 مؤلف در تألیف کتب درسی/ تدوین ۵۶ کتاب درسی در راستای اجرای سند تحول

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تدوین 56 کتاب درسی، 51 کتاب راهنمای معلم، 3 عنوان کتاب کار و تولید و 20 فیلم آموزشی مدرسان را از جمله فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای سند تحول آموزش و پرورش برشمرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سند تحول مبتنی بر رویکرد تربیتی و دستیابی به حیات طیبه است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: سند تحول مبتنی بر رویکردهای تربیتی و دستیابی به مراحلی از حیات طیبه است، از این رو وظیفه تربیت را معطوف به تمام معلمان می‌داند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در در استودیو الفبا اظهار کرد: نگرش ورویکرد ما در سند تحول از نوع نگاه به آینده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

انتظار دارم راهکار بدهید، نه اینکه فقط مشکلات را مطرح نمایید

وزیر آموزش وپرورش در نشست «بررسی دستاورد ها، نقد ونظروچشم اندازآینده سند تحول» خطاب به معاونان حوزه ستادی: انتظار دارم راهکار بدهید نه اینکه فقط مشکلات را مطرح نمایید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

40درصد برنامه های سند تحول روی برنامه درسی ملی متمرکز شده است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان این که 40درصد برنامه‌های سند تحول روی برنامه درسی ملی متمرکز شده است، افزود: درس ملی با توجه به نیاز کشور توسط مراجع زیربط تدوین شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سال آینده، سالِ تبیین مفاهیمِ سند تحول در مراجع تصمیم‌گیر است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: رهبری، رئیس جمهور و مجلس خواهان اجرای سند تحول هستند، اگر این مطالبه مسئولین و مردم را اجابت نکنیم با چالش در آموزش و پرورش مواجه خواهیم شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

"هویت" مهم‌ترین اصل سند تحول بنیادین ‌آموزش و پرورش است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مبانی هویت در مدارس تبیین و ترویج شود گفت: "هویت" مهمترین اصل سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

وزارت علوم مشکل کنکور را حل کند

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: عدم حمایت‌های مادی و معنوی سایر دستگاه‌ها باعث اجرای کند سند تحول شده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده