سازمان پژوهش

«پژوهش» یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی است

سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت پژوهش افزود: «پژوهش» یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی آموزشی است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

استقرار نظام آموزشی 3-3-6 سال آینده کامل می شود

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: نظام آموزشی 3-3-6 که از سال تحصیلی 91 - 90 آغاز شده بود، سال 97 با ورود دانش آموزان به پایه دوازدهم بطور کامل مستقر می شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

انتشار 335 عنوان کتاب جدید در سال تحصیلی آینده

معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت: در شاخه نظری 35 عنوان و در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش بالغ بر 300 عنوان محتوا و کتاب جدید در سال آینده تحصیلی منتشر می‌شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بازدید گروهی از تهران پژوهان از مدرسه تاریخی دارالفنون

گروهی از تهران پژوهان با حضور در مدرسه تاریخی دارالفنون ازبخش های مختلف این مدرسه تاریخی دیدن کردند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دستگاه تعلیم و تربیت دستگاهی ابر نظام است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: اصل نظام تعلیم و تربیت در ایران نظام ساز است و آموزش و پرورش ابر نظام است و نباید تحت تاثیر دستگاه های دیگر قرار گیرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تحلیل فرادیدگاه های یادگیری و تلفیق آن در برنامه درسی

پژوهشکده تعلیم و تربیت، نشست علمی- تخصصی تحلیل فرادیدگاه های یادگیری و تلفیق آن در برنامه درسی را با ارائه دکتر سلسبیلی برگزار 14 اسفندماه کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی وارد کتابهای درسی شده است

مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی وارد کتابهای درسی دانش آموزان شده است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

کارگاه آموزشی تیمز برگزار می شود

مدیر مرکزبرگزاری آزمون های بین المللی تیمز و پرلز از برگزاری کارگاه آموزشی آزمون تیمز 2019 در روز 6 اسفند ماه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دیدار مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان با رئیس موسسه لغت‌نامه دهخدا

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با رئیس موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دیدار و گفتگو کردند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تعقل محور همه فعالیت هاست

دکتر ذوعلم با اشاره به مقدمه کتاب گرانسنگ اصول کافی افزود: در مقدمه این کتاب مرحوم کلینی رازی اولین باب این کتاب را عقل و جهل نامید که نشان دهد ایمان، علم، عمل و اخلاق نیز بر پایه عقلانیت قوام و دوام می یابد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده