سازمان و یک روز با درهای باز

اجرای طرح" سازمان و یک روز با درهای باز "

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از اجرای پنجمین مرحله ازطرح" سازمان و یک روز با درهای باز " با حضور اعضای انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از خبرنگاران خبر داد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

" انجمن روابط عمومی ایران" در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

به مناسبت گرامی داشت هفته روابط عمومی، پنجمین مرحله از طرح " سازمان و یک روز با درهای باز " با حضور اعضای انجمن روابط عمومی ایران، ساعت 9 صبح چهارشنبه 30 اردیبهشت در سازمان برگزار می گردد. 

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)